Birtç kontrplak
Okoume faner
biz hakda
hakda usbiz hakda

Biz kim?

Biz kim?

“YAYOU International” kontrplak topary tarapyndan esaslandyryldy, esasan maksat bortda müşderä gowy hyzmat bermekdir.Bu topara Pingyi Jiaxin agaç zawody, Pingyi Shengda Wood Co., Ltd we Pingyi Kailong täze materiallar zawody girýär.Onda 150,000㎡-den gowrak önümçilik ussahanasy we 500-den gowrak zat bar.

Biz näme talap edýäris?

Biz näme talap edýäris?

“YAYOU International” hemişe ilki bilen hilini talap edýär.Öz markasyny döretmek üçin ýokary taýýarlykly, ökde bilimli we berk jogapkärçilikli hünärmen topary döretdi.Müşderiniň elmydama kanagatlanmagyny gazanmak üçin gowy hilini üpjün etmek üçin 10 ýyldan gowrak tejribe üçin gözleg toparlary bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Baý tejribesi bolan kontrplak öndüriji.
2. 10 ýyldan gowrak wagt bäri hil barlag toparlary.
3. Ajaýyp hil.
4. Müşderiler tarapyndan garaşylýan çalt eltip bermek.
5. Üznüksiz hyzmat - ýeňiş gazanmak ýagdaýyny üpjün etmek üçin möhüm esas.

has köp

Arza

Haryt
has köp

Kosmosda ofis

Çydamly gapylar

Häzirki zaman Elegance Suite

Eko Greenaşyl Içerki

Mebel kombinasiýasy

Mugt stil aşhanasy

habarlar

Iň soňky
has köp
 • 22-06-23

  Agaç senagaty kontrplak sergisi 2022

  YAYOU - Şengda Wud Hytaý Linyi 2022 agaç senagaty sergisini göz öňünde tutdy.2022-nji ýylda “Linyi Wood Industry Expo” -ni göz öňünde tutduk. 1008, 2035, 2102-nji kabinet kontrplak, Çeri kontrplak, ak dub kontrplak, diwar hozy kontrplak, ...

 • 22-06-23

  Linyi kontrplak pudagynyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine goldaw beriň ...

  26-njy maýda irden Lanshan etrabynda şäheriň kontrplak pudagynyň ösüşi baradaky derňew hasabaty barada pikirleri soramak forumy geçirildi.Şäher we etrap ýolbaşçylary liuxianjun, wangjunshi we Shenling gatnaşdy.Ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda gatnaşyjylar şäheriň ösüşi baradaky derňew hasabatynyň töwereginde çuňňur pikir alyşdylar '...

 • 19-06-03

  Hytaýyň ösüş ýagdaýy we ösüş tendensiýasynyň çaklama derňewi ...

  Agaçdan ýasalan panel, esasy çig mal hökmünde agaçdan ýa-da agaç däl ösümlik süýümli materiallardan ýasalan, ýa-da ýelimleýji we beýleki goşundylar bilen gaýtadan işlenýän panel ýa-da galyp önümidir.Süýüm tagtasy, bölejik tagtasy we faner bazardaky esasy önümlerdir.Soňky ýyllarda Hytaýyň agaçdan ýasalan panel önümçiligi durnukly ösüşi görkezdi ...