• sahypa_banner
 • sahypa_banner1

Söwda kontrplak

 • Mebel üçin ýokary hilli E0 derejeli täjirçilik kontrplak

  Mebel üçin ýokary hilli E0 derejeli täjirçilik kontrplak

  Faner mebel, şkaf, panellemek we hatda senagat önümçiliginde agaç üçin iň arzan we iň oňat alternatiwa hasaplanýar.Sebäbi kontrplak güýçli we belli bir derejede täsire çydamly we agaç bilen deňeşdirilende aňsat işlenip bilinýän kagyz görnüşinde bolýar.

 • Gatyň aşagy üçin ýokary hilli CDX kontrplak

  Gatyň aşagy üçin ýokary hilli CDX kontrplak

  Faner uzak wagtlap gurluşyk we jaý interýerini gurmak üçin ulanylýar.Esasy elementleriň biri hökmünde kontrplak ulanman gurluşyk hakda pikir edip bilmersiňiz, bu materialyň ýerlikliligi.Recentlyakynda daşky gurşaw faktorlary we çykdajylaryň netijeliligi we çydamlylygy ýaly birnäçe meseleler sebäpli dogry kontrplak saýlamak kyn boldy.Muny saýlamak möhüm saýlaw bolansoň, jaýlaryňyz üçin dogry birini saýlamaly.Cdx fanerini göreliň.

 • Mebel üçin ulanylýan BB / CC E0 ýelim tirýek ýadrosy Birç faner

  Mebel üçin ulanylýan BB / CC E0 ýelim tirýek ýadrosy Birç faner

  Birç kontrplak, ýokary hilli ýüz keşbini hödürlemek bilen, gurluş durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin köp sanly şkafdan düzülen ýokary hilli gaty faner.Dogry burçlarda birleşdirilen inçe şkaflaryň köp gatlagyndan durýar.Ajaýyp fiziki we mehaniki häsiýetlere we tekiz ýüz bilen birleşdirilen açyk reňkli görnüşe eýe.