• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Biz hakda

Biz kim?

“YAYOU International” kontrplak topary tarapyndan esaslandyryldy, esasan maksat bortda müşderä gowy hyzmat bermekdir.

Bu topara Pingyi Jiaxin agaç zawody, Pingyi Shengda Wood Co., Ltd we Pingyi Kailong täze materiallar zawody girýär.Onda 150,000㎡-den gowrak önümçilik ussahanasy we 500-den gowrak zat bar.

zawod

Biz näme talap edýäris?
“YAYOU International” hemişe ilki bilen hilini talap edýär.Öz markasyny döretmek üçin ýokary taýýarlykly, ökde bilimli we berk jogapkärçilikli hünärmen topary döretdi.Müşderiniň elmydama kanagatlanmagyny gazanmak üçin gowy hilini üpjün etmek üçin 10 ýyldan gowrak tejribe üçin gözleg toparlary bar.

Biz näme yzarlaýarys?
“YAYOU International” bütewilik, jogapkärçilik we ýeňiş gazanmak ýörelgesine eýerýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Baý tejribesi bolan kontrplak öndüriji.
2. 10 ýyldan gowrak wagt bäri hil barlag toparlary.
3. Ajaýyp hil.
4. Müşderiler tarapyndan garaşylýan çalt eltip bermek.
5. Üznüksiz hyzmat - ýeňiş gazanmak ýagdaýyny üpjün etmek üçin möhüm esas.

5) Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz näme edýäris?

“YAYOU International” mebel kontrplak, Gurluşyk kontrplak, ýangyna garşy kontrplak, ajaýyp faner, OSB, PVC köpük tagtasy, gapy we faner R&D, önümçilik we satuw meselesine ünsi jemleýär.2 mm-den 40mm-e çenli, ululygy 1220x2440mm-den 1220x4100mm-e çenli doly önümleri hödürleýär.Mebel kompaniýasy, bezeg kompaniýasy, gurluşyk kompaniýasy, import ediji we lomaý söwda ýaly müşderilere hyzmat edýär.Önümler dünýäniň 80-den gowrak ýurduna uly abraý bilen girýär.

Profil7
Profil2
Profil3
Profil4
Profil6
Profil5
Profil8