• sahypa_banner
  • sahypa_banner1

Haryt

Şkaf we bezeg üçin ulanylýan suw geçirmeýän ýangyna çydamly PVC köpük tagtasy

PVC köpük tagtasy ýa-da gysgaça PVC tagta, ýeňil, çydamly we giňden ulanylýan tagta.Köp artykmaçlyklary we tygşytlylygy sebäpli köp pudaklarda halaýan önüme öwrüldi.

Gaty PVC ýaly, ýapyk öýjükli PVC köpük tagtasy berk we gaty berk gurluşa eýe, agramy gaty PVC agramynyň ýarysyna deňdir.Köpükli paneller ajaýyp täsir garşylygy, aşa pes suw siňdirişi we ýokary himiki garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

CNC freze we sanly kesiji maşynlar kesmek üçin saýlanyp bilner we adaty gurallar kesmek, möhürlemek, egilmek, gyralary kesmek, burawlamak, kesmek, üwemek, burawlamak, berkitmek, dyrnaklamak, aýlamak ýa-da baglamak üçin ulanylyp bilner.

PVC köpük tagtasynyň dürli açyk reňkleri we dürli dykyzlygy, galyňlygy we ululygy bar.Tutuş sahypanyň yzygiderli reňkleri we mat görnüşi bar.Islendik tarapa ýalpyldawuk diýen ýaly çap edip bolýar.Ekran we sanly çap etmek, reňklemek, laminasiýa, winil harplary we galyplar üçin amatly.

Bu material dürli ýapyk we açyk sahnalarda ulanylyp bilner: mahabat alamatlary, bezeg, displeý;Heýkeltaraşlyk, bölüm, sungat we senetçilik, drama reklamalary, model önümçiligi;mebel tagtasy substrat, gämi, konteýner we ulag üçin içki bezeg, gapylar we penjireler, fon tagtasy, bölek ulgamy, daşarky materiallar we ş.m.

3
4

Ak PVX köpük tagtasy

Ak PVX köpük tagtasy
Galyňlyk Standart Ölçeg
12mm 1220mm * 2440mm
12.5mm
15mm
16.5mm
17mm
18mm
Dykyzlygy 0.45kg / m3, 0.5kg / m3, 0.55kg / m3

Reňkli PVX köpük tagtasy

Reňkli PVX köpük tagtasy
Galyňlyk Standart Ölçeg
7mm 1220mm * 2440mm
10.5mm
13mm
16mm

PVC ýüzbe-ýüz PVC köpük tagtasy

PVC ýüzbe-ýüz PVC köpük tagtasy
Galyňlyk Standart Ölçeg
5mm 1220mm * 2440mm
8mm

Goýmalar

● Gurluşyklar (diwar panelleri, potoloklar, bezegler)

● Mahabat (çap etmek, kompýuter harplary, nagyşlar)

● Bellik

OP POP displeýi

● Mebel (şkaf

PVC köpük tagtasynyň häsiýeti

Cut Kesmek aňsat

Fire Otdan goraýan, suwa çydamly we termite garşy bolup biler

Solid Gaty agaçdan arzan

Ish Polaty gowy alýar we aňsatlyk bilen boýalýar

Ugh Çylşyrymly, döwülmez material

Ven Şepbigi we beýleki laminatlary goşmak üçin gowy ýer berýär =

Nurbatlary gowy saklaýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň